Veiligheid en gezondheid

Villa Kakelbont voert jaarlijks een Risico Inventarisatie Veiligheid en een Risico Inventarisatie Gezondheid uit. Hierbij lopen we letterlijk door alle groepen en ruimtes waar we kinderen opvangen met een aantal inventarisatielijsten. 

Risico’s te minimaliseren

Veiligheid en gezondheid

Daarbij kijken we met een naar alle mogelijke risico’s die eventueel zouden kunnen plaatsvinden. We kijken daarbij naar het doomscenario om zo de risico’s zoveel mogelijk te ondervangen. Naar aanleiding van de inventarisatie worden er actieplannen geschreven en uitgevoerd om de bestaan de risico’s te minimaliseren. Deze worden ingeleverd bij de oudercommissie.

GGD controles

De GGD controleert jaarlijks onze kinderdagverblijven en bso's. Hierbij hanteren zij de toetsingskaders uit de Wet Kinderopvang. Alle onderdelen die onder de Wet Kinderopvang vallen worden dan getoetst.
Het inspectierapport met de conclusies wordt later aan ons uitgereikt. Op iedere locatie ligt ter inzage een exemplaar van het inspectierapport.
Tevens zijn alle inspectierapporten van de locaties digitaal inzichtelijk via het tabblad Locaties.

Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Langkous Locatie Langkous
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Boomhut Locatie Boomhut
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zonnesteen Locatie Zonnesteen
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Hoofdkantoor Hoofdkantoor
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zeerovers Locatie Zeerovers
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Nexus Locatie Nexus

Onze locaties 

Villa Kakelbont is een kindcentrum met kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, incidentele opvang en flexibele opvang. Het is een vertrouwde plaats waar kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Alle locaties