Vacature Pedagogisch Medewerker

Villa Kakelbont vacaturesBen jij de enthousiaste medewerker die graag werkt bij een kinderopvangcentrum die meer doet dan alleen opvang? Ben jij ook op zoek naar een leuke, afwisselende baan met doorgroeimogelijkheden? Dan ben jij wie wij zoeken!

Op dit moment zijn wij op zoek naar

 • Enthousiaste pedagogisch medewerkers voor 15-25 uur
 • Enthousiaste pedagogisch medewerkers voor de invalpool
 • Een enthousiaste ervaren pedagogisch medewerker voor de peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal)
 • Enthousiaste pedagogisch medewerkers met passie voor de buitenschoolse opvang (BSO)

Pedagogisch Medewerker

Vind jij dit ook belangrijk in je werk:

 • kinderen begeleiden zowel in groepsverband als op individueel niveau,
 • leuke activiteiten aanbieden die passen bij de behoefte van kinderen
 • respect voor kinderen,
 • zorg dragen voor een goede sfeer en veilige omgeving voor de kinderen,
 • een open en flexibele houding naar kinderen, ouders, en collega's,
 • klantgericht denken en doen in contacten met ouders,
 • zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken, afstemmen en overleggen
 • duidelijke structuur bieden aan een groep
 • humor en relativeringsvermogen en enthousiasme.

Herken jij jezelf?

 • Je hebt voldoende pedagogische kennis en je staat open om nieuwe dingen te leren;
 • Je hebt kennis van en inzicht in groepsdynamische processen;
 • Je hebt kennis van de geldende Wet Kinderopvang en hygiene- en veiligheidseisen;
 • Je hebt kennis van de ontwikkelingsfases van een kind;
 • Je hebt kennis van pedagogische visie die aansluit bij de ontwikkelingsfases van een kind;
 • Je bent stressbestendig, ondernemend, kan overzicht bewaren;
 • Je hebt afgeronde kindgerichte opleiding of MBO Pedagogisch Werk niveau 3 of 4, een afgeronde HBO opleiding Pabo, SPH, CMV, MWD of Pedagogiek. Zie voor de mogelijke opleidingen ook https://www.fcb.nl/sites/default/files/cao_kinderopvang_2016-2017_27072016.pdf

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bernadet de Vries via bernadet@villakakelbont-hhw.nl of op tel. 072-5720405

Reageren

Graag ontvangen we jouw CV met een motivatie via bernadet@villakakelbont-hhw.nl

 

Pedagogisch Medewerker Peuteropvang

Villa Kakelbont

Met een team van ruim 50 gepassioneerde en enthousiaste medewerkers biedt kindcentrum Villa Kakelbont de beste professionele opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar. Aandacht voor elkaar is onze missie. Het is onze ambitie om met aandacht en ondernemerschap een inspiratie te zijn voor onze omgeving door te investeren in de toekomst van kinderen. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers met plezier naar hun werk gaan, daarom hebben wij een leuke, veilige en dynamische werkplek gecreëerd, waar zij zich blijvend kunnen ontwikkelen.

Doel van de functie

Samen met jouw collega's ben je verantwoordelijk voor de opvang, ontwikkeling en begeleiding van een groep kinderen op de peuteropvang. Je organiseert activiteiten op het gebied van de taalvaardigheden, sociaal communicatieve vaardigheden, motoriek en het ontluikend rekenen. Daarnaast worden de kinderen spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Je neemt initiatief in jouw dagelijks functioneren en werkt enthousiast samen met de kinderen, jouw collega's en de ouders/verzorgers.

Profiel

Vind jij dit ook belangrijk in je werk?

 • kinderen begeleiden zowel in groepsverband als op individueel niveau;
 • leuke activiteiten bedenken/aanbieden die passen bij de behoeftes van kinderen;
 • respect hebben voor kinderen en hun eigen autonomie;
 • zorg dragen voor een goede sfeer en veilige leerzame  omgeving voor de kinderen;
 • een open en flexibele houding hebben naar kinderen, ouders/verzorgers, en collega's;
 • klantgericht denken en handelen richting ouders/verzorgers;
 • zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken, afstemmen en overleggen;
 • duidelijke structuur bieden aan een groep;
 • een gezonde dosis humor, relativeringsvermogen en enthousiasme.

Herken jij jezelf in het onderstaande? Dan ben jij waar wij naar opzoek zijn!

 • Je hebt voldoende pedagogische kennis en je staat open om nieuwe dingen te leren;
 • Je hebt kennis van en inzicht in groepsdynamische processen;
 • Je hebt kennis van de geldende Wet Kinderopvang en hygiëne- en veiligheidseisen;
 • Je hebt kennis van de verschillende ontwikkelingsfases van een kind;
 • Je hebt kennis van de pedagogische visie die aansluit bij de ontwikkelingsfases van een kind;
 • Je bent stressbestendig, ondernemend en kan het overzicht bewaren;
 • Je hebt een afgeronde kindgerichte opleiding of MBO Pedagogisch Werk niveau 3/ 4, een afgeronde HBO opleiding Pabo, SPH, CMV, MWD of Pedagogiek.

Algemeen

Het betreft een functie voor 3 á 4 (ochtend)dagdelen in de week.

Procedure

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Bernadet de Vries via bernadet@villakakelbont-hhw.nl of op telefoonnummer 072-5720405. Graag ontvangen wij jouw CV met een motivatie via bernadet@villakakelbont-hhw.nl

Soort dienstverband: Part-time

Pedagogisch Medewerker BSO

De buitenschoolse opvang van Villa Kakelbont is meer dan spelen alleen!

Pippi Langkous zei altijd: 'Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan!' Met deze wijze levensles geven wij vorm aan onze buitenschoolse opvang.

Vind jij het leuk om activiteiten met kinderen te ondernemen? Denk je graag out-of-the-box? Wil je de kinderen de leukste opvang bieden buiten schooltijd?

Mail dan jouw CV met een motivatie naar bernadet@villakakelbont-hhw.nl

Minimale opleidingseisen bij de BSO zijn:

Diploma’s van de volgende beroepsopleidingen kwalificeren voor de functie van pedagogisch
medewerker in de dagopvang en BSO/NSO:
MBO
 • Sociaal Pedagogisch Werker 3 of 4 (SPW-3/ SPW4) 
 • Pedagogisch Werker niveau 3 of 4
 • Pedagogisch medewerker Kinderopvang niveau 3 of 4
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
 • Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg
 • Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg
 • Onderwijsassistent
 • Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs) 
 • Sociaal-cultureel Werker (SCW)
 • Sport-en bewegingsleider (niveau 3)
 • Sport-en bewegingscoördinator (niveau 4) 
 • Coördinator buurt, sport en onderwijs
 • Sport en Bewegen (niveau 3 of 4)
 • CIOS algemeen sportleider/ster
HBO
 • Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
 • Pedagogiek (HBO-bachelor)
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 • Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV)
 • Pedagogisch management Kinderopvang
 • Associate Degree Pedagogisch Educatief Medewerker
 • Associate Degree Kinderopvang
 • Associate Degree Onderwijsondersteuner Omgangskunde
 • Associate Degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie
 • Leraar lichamelijke oefening (ALO)
 • Leraar lichamelijke opvoeding (ALO)
 • Sport en Bewegen
 • Sport- en bewegingseducatie
 • Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau A
 • Verpleegkundige 
 • Activiteitenbegeleider (AB) 
 • Activiteitenbegeleiding (AB) 
 • Agogisch Werk (AW) 
 • akte hoofdleidster kleuteronderwijs
 • akte Kleuterleidster A
 • akte Kleuterleidster B
 • Arbeidstherapie (AT) 
 • B-Verpleegkundige 
 • Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP)
 • Brancheopleiding leidster kinderopvang
 • Cultureel werk (CW) 
 • Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
 • Inrichtingswerk (IW) 
 • Kinderbescherming A 
 • Kinderbescherming B 
 • Kinderverzorging en Opvoeding 
 • Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV) 
 • Kinderverzorgster (KV) 
 • Kinderverzorgster van de centraleraad voor de kinderuitzending 
 • Kleuterzorg (Federatie van medische kleuterdagverblijven in Nederland) 
 • Kleuterzorg, medisch kleuterdagverblijf Arnhem 
 • Kultureel werk (KW) 
 • Leidster Kindercentra (LKC; van OVDB of onder WEB)
 • Residentieel Werk (RW) 
 • Sociaal- agogisch II (MBO SA II) richting (semi) residentiële hulpverlening 
 • Sociaal Agogisch II (MBO- SA II) afstudeerrichting Kultureel werk 
 • Sociaal Agogisch II
 • Sociale Arbeid (SA, SAII of SA2)
 • Sociaal Cultureel Werk
 • Sociaal Dienstverlener (SD) 
 • Sociaal Pedagogisch Werker (SPW; lang of onder WEB)
 • Sociale Dienstverlening (SD, SA, SAI of SA1)
 • Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)
 • Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven
 • Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
 • Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
 • Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
 • Àkte van bekwaamheid NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
 • Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo,Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)
 • Cultureel Werk (CW)
 • docent Dans
 • docent Drama
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Jeugdwelzijnswerk
 • Kinderverzorging en Opvoeding
 • Kreatief Edukatief Werk
 • Kunstzinnige therapie
 • Lerarenopleiding Omgangskunde
 • Lerarenopleiding
 • Verzorging/Gezondheidskunde
 • Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde
 • Maatschappelijk Werk (MW)
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
 • Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
 • Pedagogische Academie
 • Sociaal kunstzinnige therapie
 • Verpleegkunde
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Langkous Locatie Langkous
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Boomhut Locatie Boomhut
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zonnesteen Locatie Zonnesteen
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Hoofdkantoor Hoofdkantoor
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zeerovers Locatie Zeerovers
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Nexus Locatie Nexus

Onze locaties 

Villa Kakelbont is een kindcentrum met kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, incidentele opvang en flexibele opvang. Het is een vertrouwde plaats waar kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Alle locaties