Tussenschoolse opvang

Basisschool de Zonnewijzer heeft de tussenschoolse opvang uitbesteed aan een professionele partner: Kinderopvang Villa Kakelbont.

Villa Kakelbont past het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang aan het pedagogisch beleid van de school aan. De kinderen zullen tijdens de pauze (tussen de middag) worden opgevangen door gediplomeerde pedagogisch medewerkers ondersteund door groepshulpen. De pedagogisch medewerkers zijn er voor de kinderen en zullen ervoor zorgen dat uw kind tijdens deze pauze, natuurlijk naast het nuttigen van de maaltijd, aan rust en spelen toekomt.

Wij vinden een vaste structuur en vaste regels erg belangrijk voor kinderen zodat zij rustig naar de klas teruggaan. Villa Kakelbont gebruikt een professioneel computerprogramma voor de tussenschoolse opvang. Dit programma maakt het mogelijk dat digitaal wordt bijgehouden hoeveel opvang de kinderen verbruiken. Hiermee hebben we altijd actuele informatie over het saldo.

Opvanglocatie tussenschoolse opvang

Ook op de tussenschoolse opvanglocatie zelf wordt de presentie via het computersysteem digitaal bijgehouden door de pedagogisch medewerksters. De ouders zullen hun kinderen hiervoor moeten inschrijven. Hiervoor hebben wij een volledig ingevuld aanmeldingsformulier nodig waarop meteen kan worden aangegeven voor welke financiële opvangvorm er gekozen wordt. Ook uw email adres is van groot belang dit in eerste plaats om de facturen naar u toe te zenden en om u te informeren (indien nodig) over het aantal maal genoten opvangdagen.

Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Langkous Locatie Langkous
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Boomhut Locatie Boomhut
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zonnesteen Locatie Zonnesteen
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Hoofdkantoor Hoofdkantoor
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zeerovers Locatie Zeerovers
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Nexus Locatie Nexus

Onze locaties 

Villa Kakelbont is een kindcentrum met kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, incidentele opvang en flexibele opvang. Het is een vertrouwde plaats waar kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Alle locaties