Soorten opvang

Villa Kakelbont biedt reguliere dagopvang, (extra) verlengde dagopvang, flexibele opvang en incidentele opvang. Daarnaast bieden wij diverse extra vormen van opvang aan, te weten VVE kinderdagverblijf/peuter-academie, Pré-academie en BSO Sport en Spel.

Reguliere dagopvang en verlengde dagopvang

Dagopvang Villa KakelbontReguliere dagopvang bestaat uit één vast dagdeel of  meerdere vaste dagdelen per week. Voor deze vorm van opvang betaalt u een vast bedrag per maand. Hierbij kunt u zelf bepalen op welke tijden u uw kind wilt halen en brengen: het is mogelijk om opvang per half uur af te nemen, zodat u gebruikmaakt van opvang op maat. Daarnaast kunnen wij ons voorstellen dat haasten aan het begin en einde van de dag allesbehalve wenselijk is. Daarom hanteren wij verlengde openingstijden.

De reguliere dagopvang is geopend vanaf 06:30 uur tot 19:30 uur, met indien gewenst een compleet ontbijt- en/of avondmaaltijd.

Flexibele opvang

Heeft u onregelmatige werktijden of zijn er andere oorzaken waardoor u graag op wisselende dagen gebruik wilt maken van onze dagopvang? Met onze flexibele dagopvang kunt u een bepaald aantal uren per week flexibel indelen. U kunt tot drie weken van tevoren uw gewenste rooster doorgeven; er is dan gegarandeerd plek op de dagen en uren waarop u opvang voor uw kind wilt.

Daarnaast kunt u op basis van beschikbaarheid altijd extra uren afnemen.

Incidentele opvang

Een zieke gastouder, opa en oma die op vakantie gaan, een studiedag...het kan eens gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van uw vaste opvangadres. Voor deze situaties biedt Villa Kakelbont incidentele opvang. 

Voor- na- en tussenschoolse opvang

Voor en Naschoolse opvang villaHet rooster van de basisschool strookt veelal niet met uw werkrooster. Dan kan voor- na- en/of tussenschoolse opvang een prettige oplossing zijn. Onze voorschoolse opvang is geopend vanaf 06:30 uur. Onze naschoolse opvang is geopend tot 19:30 uur. Kinderen die van deze opvang gebruikmaken, kunnen in schoolvakanties de gehele dag worden opgevangen als zij ook vakantieopvang afnemen.

Ook voor deze kinderen bieden wij ontbijt- en/of avondmaaltijden. Tussenschoolse opvang wordt aangeboden in samenwerking met Basisschool de Zonnewijzer: zij hebben het overblijven uitbesteed aan Villa Kakelbont. De kinderen worden tijdens de middagpauze door gediplomeerde pedagogisch medewerkers ondersteund door groepshulpen.

De pedagogisch medewerkers zijn er voor de kinderen en zullen ervoor zorgen dat uw kind tijdens deze pauze, natuurlijk naast het nuttigen van de maaltijd, aan rust en spelen toekomt.

Peuter-academie op locatie De Boomhut

Bij onze locatie De Boomhut bieden wij naast dagopvang en buitenschoolse opvang een peuter-academie aan: een samenwerkingsverband tussen basisschool De Boomladder en Villa Kakelbont. De peuter-academie is onderdeel van Kindcentrum de Boomladder.

Klik hier voor meer informatie over de peuter-academie.

Pré-academie bij locatie Langkous

Pre BSO

Onze pré-academie is speciaal voor peuters vanaf 2,5 jaar. De inhoud van deze groep is anders dan bij de reguliere kinderdagopvang. Door het geringe leeftijdsverschil tussen de kinderen zijn de onderlinge verschillen in ontwikkeling minder groot. Hierdoor ontstaat een omgeving vol uitdagingen die uitnodigt tot samenspel. Op deze groep krijgt uw peuter activiteiten aangeboden die nog beter bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van de kinderen passen.

De peuters spelen en 'werken' in kleine groepjes met gericht ontwikkelingsmateriaal waaronder taal- en geheugenspelletjes en concentratieoefeningen. Vanzelfsprekend wordt er ook voorgelezen uit boekjes die passen bij de leeftijd. Daarnaast besteden onze pedagogisch medewerkers veel aandacht aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden door veel gezamenlijk te doen. 

De pré-academie wordt gezien als extra voorbereiding op de basisschool. Uw peuter komt spelenderwijs in aanraking met vaardigheden zij op de basisschool weer zullen herkennen. 

BSO Sport en Spel bij locatie De Boomhut

Rennen, vliegen, duiken, vallen en weer opstaan...bij de BSO! Op locatie Boomhut biedt Villa Kakelbont buitenschoolse opvang aan speciaal voor alle kinderen met energie voor tien!

Voor elk kind is lichamelijke beweging belangrijk voor de ontwikkeling, zowel geestelijk als fysiek. Bij onze Sport en Spel bieden wij kinderen de mogelijkheid tot extra lichamelijke beweging. U kunt voor deze groep kiezen uit één of meerdere dagen opvang per week of voor opvang om de week. Op deze dagen neemt uw kind dan deel aan de sport- en spelgroep. U kunt deze opvang dus combineren met bijvoorbeeld opvang op De Boomhut, de Zeerovers of De Zonnesteen.

Tijdens de studiedagen, voorschoolse opvang en vakantieopvang worden de kinderen op een reguliere buitenschoolse opvang locatie opgevangen. Als er plek is mogen kinderen natuurlijk altijd extra naar de sport- en spel groep indien er plek is: dit kan gewoon worden aangevraagd.

Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Langkous Locatie Langkous
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Boomhut Locatie Boomhut
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zonnesteen Locatie Zonnesteen
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Hoofdkantoor Hoofdkantoor
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zeerovers Locatie Zeerovers
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Nexus Locatie Nexus

Onze locaties 

Villa Kakelbont is een kindcentrum met kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, incidentele opvang en flexibele opvang. Het is een vertrouwde plaats waar kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Alle locaties