Soorten groepen

Villa Kakelbont heeft op dit moment drie vestigingen. In de huidige vestigingen heeft Villa Kakelbont in totaal 8 kinderdagverblijfgroepen en 10 buitenschoolse opvanggroepen. 

Babygroep

Babygroep Villa KakelbontDe babygroep is voor kinderen van 10 weken tot 2 jaar. Onze pedagogisch medewerkers bieden uw kleintje een vertrouwd programma op een knusse groep. We volgen het ritme van uw baby, en op de wakkere momenten wordt er samen gezongen en gespeeld in de speelhoekjes. Het speelgoed is afgestemd op de leeftijd en ook buiten is een speelplek met kunstgras zodat de kinderen veilig kunnen zitten, liggen en spelen. Op alle kinderdagverblijfgroepen binnen Villa Kakelbont werken we met een VVE-programma bij locatie Langkous is dit Uk en Puk en bij locatie Boomhut Piramide.

Peutergroep

De peutergroep is voor kinderen van 2 en 3 jaar. In de kast liggen uitdagende spelletjes en we bieden activiteiten waar de kinderen zowel plezier in hebben als veel van kunnen leren. En niet te vergeten: buiten valt ook veel te zien en te doen! Als het even kan trekken de groepen er op uit om samen de wereld verder te verkennen, wandelend of in de bakfiets. Samen naar de kinderboerderij of de speeltuin...en dan weer op tijd terug voor een smakelijke lunch of voedzaam tussendoortje.

Verticale groep

In een verticale groep zitten baby's en peuters samen op een groep (leeftijd van 10 weken tot 4 jaar). De verschillen in leeftijd zorgen voor een prachtige interactie tussen de baby's en de peuters: de peuters helpen maar al te graag de pedagogisch medewerkers en ze troosten de kleintjes. De baby's kijken op hun beurt hun ogen uit als de groep samen zingt of als er wordt voorgelezen. Vanzelfsprekend biedt de groep voldoende spelaanbod voor elke leeftijd.

Pré BSO

Onze Pré BSO op locatie Langkous is speciaal voor peuters vanaf drie jaar. Door het geringe leeftijdsverschil tussen de kinderen zijn de onderlinge verschillen in ontwikkeling minder groot. Hierdoor ontstaat een omgeving vol uitdagingen die uitnodigt tot samenspel. Op deze groep krijgt uw peuter activiteiten aangeboden die nog beter bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van de kinderen passen. De peuters spelen en ‘werken’ in kleine groepjes met gericht ontwikkelingsmateriaal waaronder taal- en geheugenspelletjes en concentratieoefeningen.

De Pré BSO wordt gezien als extra voorbereiding op de basisschool. Uw peuter komt spelenderwijs in aanraking met vaardigheden zij op de basisschool weer zullen herkennen. Deze groep werkt nauw samen met de BSO, waardoor uw kind extra wordt uitgedaagd en spelenderwijs al kennismaakt met de basisschool en de BSO. Dit maakt de overstap naar school minder spannend.

Uk en Puk in het Kinderdagverblijf (VVE)

In de groep van uw kind kunt u, behalve de kinderen en de pedagogisch medewerkers, ook Puk tegenkomen. Wie is Puk? 

En wat doet hij in de groep van uw kind? 

Puk is een pop en een speelkameraadje voor de kinderen. Maar Puk is nog veel meer dan dat. Puk hoort bij het activiteitenprogramma Uk & Puk, dat speciaal ontwikkeld is voor kindercentra. Het doel is om kinderen tussen nul en vier haar in hun ontwikkeling te stimuleren door samen te spelen en te ontdekken.

Activiteiten
Uk & Puk bestaat uit allerlei activiteiten rondom verschillende thema’s. De thema’s zijn zo gekozen dat ze dicht bij de belevingswereld van uw kind staan. Puk speelt vaak een belangrijke rol in de activiteiten. Hij maakt iets mee wat de kinderen herkennen. Hij heeft bijvoorbeeld nieuwe schoenen of hij is verkouden. Hij laat de kinderen iets zien, maakt een grapje en stelt vragen. Via Puk worden kinderen betrokken bij een activiteit en uitgedaagt om mee te doen. Puk is een vriendje bij wie kinderen zich veilig voelen. Naast Puk, staat dus vooral uw ‘uk’ in elke activiteit centraal.

Uk & Puk bestaat uit tien thema’s met twaalf activiteiten. Elk activiteit wordt beschreven voor de drie leeftijdscategorieën;
•    Baby’s (10 weken-1 ½ jaar)
•    Dreumesen (1 ½ - 2 ½ jaar)
•    Peuters ( 2 1/2 – 4 jaar)
Voor de kinderen die bijna vier zijn is er een elfde thema dat aandacht besteedt aan de overgang van jullie kind naar de basisschool.

Spelenderwijs ontwikkelen
Kinderen leren door te spelen. Met de speelse activiteiten van Uk & Puk doen kinderen nieuwe ervaringen op en leren ze nieuwe vaardigheden.

Spraak en taal
Samen praten is belangrijk in Uk & Puk. De pedagogisch medewerkers praten dan ook veel met de kinderen tijdens het spelen. Hierdoor leert jullie kind nieuwe woorden. Ook besteedt Uk & Puk veel aandacht aan voorlezen. Bij elk thema hoort een voorleesverhaal. Speciaal voor baby’s is er een kijkboek.

Op dit moment is Villa Kakelbont niet gecertificeerd voor VVE.

De Boomhut: doorgaande lijn van 10 weken tot 12 jaar

De Boomhut is een onderdeel van brede school de Boomgaard, een doorgaande lijn van kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en de basisschool. Op onze locatie de Boomhut werken we nauw samen met basisschool de Boomladder. Het doel hiervan is om de overstap van het kinderdagverblijf naar de basisschool zo makkelijk mogelijk te maken. We bereiden de kinderen voor op het basisonderwijs door samen met de kleuters buiten te spelen of te gymmen in de speelzaal. De kinderen gaan ook regelmatig een kijkje nemen bij de kleuterklassen om alvast te wennen.

Op de boomhut werken we, net zoals op school, met het VVE-programma Piramide. Door gebruik te maken van het VVE-programma zijn de kinderen extra voorbereid op de basisschool. Bij de Boomgaard kan uw kind van 10 wekentot 12 jaar in een vertrouwde omgeving genieten van school, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en naschoolse activiteiten.

Buitenschoolse opvang

Bij de Buitenschoolse opvang (BSO) biedt Villa Kakelbont buitenschoolse opvang aan kinderen vanaf hun vierde verjaardag tot het moment zij naar het voortgezet onderwijs gaan. Bij alle locaties wordt buitenschoolse opvang aangeboden. 

Op de BSO bieden we de kinderen dagelijks leeftijdsgerichte activiteiten, die de BSO uitdagend maakt en houdt voor de kinderen. Omdat Villa graag meer biedt dan spelen alleen bieden we de kinderen een ruim aanbod aan naschoolse activiteiten en is het mogelijk om de 'reguliere' BSO te combineren met onze Sport & Spel BSO. 

Een schooldag op de BSO ziet er als volgt uit: 
's Ochtends staat de grote ontbijttafel klaar voor de kinderen. Na een gezellig ontbijt en spelen worden de kinderen door onze eigen pedagogisch medewerkers naar school gebracht.
’s Middags worden de kinderen door onze eigen pedagogisch medewerkers, met een warme overdracht met de leerkracht, van school gehaald en gaan de kinderen naar de eigen locatie. Voor de kinderen met continurooster worden de activiteiten van de dag aangeboden tot de kinderen met reguliere schooltijden zijn opgehaald. Zodra alle kinderen zijn opgehaald van school gaan zij naar hun stamgroep, waarna ze tegen 16.00 uur aan tafel gaan voor een beker limonade en een bordje fruit. Tijdens het fruit eten, maken we een gezellig praatje met de kinderen, wordt er voorgelezen, of doen we een spelletje. Vervolgens mogen de kinderen van tafel en kunnen zij kiezen uit de activiteiten van de dag of kunnen zij gaan 'vrij' spelen.

Tijdens de vakanties zijn de kinderen er de hele dag en wordt er een vakantieprogramma aangeboden met diverse activiteiten, zoals koken, spelletjescircuits, sportwedstrijdjes, knutselactiviteiten en nog veel meer. Met mooi weer zoveel mogelijk er lekker op uit te trekken naar een speeltuin, musea, de Goudvis, de kinderboerderij, of zelfs naar Duinrell!

BSO Sport en Spel

Sporten bij de BSORennen, vliegen, duiken, vallen en weer opstaan...bij de BSO! Op BSO Sport en Spel biedt Villa Kakelbont buitenschoolse opvang speciaal voor alle kinderen met energie voor tien! Voor elk kind is lichamelijke beweging belangrijk voor de ontwikkeling, zowel geestelijk als fysiek. Op onze sport- en spelgroep bieden we kinderen de mogelijkheid tot extra lichamelijke beweging. U kunt voor deze groep kiezen uit één of meerdere dagen opvang per week of voor opvang om de week. Op deze dagen neemt uw kind dan deel aan de sport- en spelgroep.

U kunt deze opvang dus combineren met bijvoorbeeld opvang op de Boomhut, de Zeerovers, de Zonnesteen of Sportlagune Boven. Tijdens studiedagen, voorschoolse opvang en vakantieopvang worden de kinderen op een reguliere locatie opgevangen. Als er plek is mogen kinderen natuurlijk altijd extra naar de sport- en spelgroep: dit kan gewoon worden aangevraagd.

Indeling soorten groepen per locatie

Langkous

Naam

Soort groep

Doelgroep

Max aantal kinderen

Pedagogisch medewerker-kind ratio

Pippi

Babygroep

10 wkn - 2 jaar

16

1:5

Taka Tuka

Peutergroep

2 - 4 jaar

16

1:8

Tommy en Annika

Peutergroep

2 - 4 jaar

16

1:8

Tante Pastellia

Verticaal

10 wkn – 2 jaar

14

1:6

Pré BSO

Peutergroep

3 – 4 jaar

13

1:8

De Zeerovers, Schatzoekers

Buitenschoolse Opvang

4 t/m 12  jaar

20

1:10

De Zeerovers, Piraten

Buitenschoolse Opvang

4 t/m 12 jaar

14

1:10

De Zeerovers, 10’ers

Buitenschoolse Opvang

8 t/m 12 jaar

20

1:10

 
De groepen bij Kinderdagverblijf Langkous voegen aan de randen van de dag samen.
Tussen 06:30 – 8:00 uur en tussen 18.00 – 19:00 uur kunnen de kinderen worden opgevangen op de peutergroep Taka Tuka.
Het Kinderdagverblijf en de Buiteschoolse opvang kunnen aan de randen van de dag samenvoegen.
Tussen 06:30 – 07:00 uur en 18:30 – 19:00 uur kunnen de kinderen worden opgevangen op het kinderdagverblijf bij Taka Tuka.
Voor de kinderen worden activiteiten verzorgt welke voor de leeftijd van de aanwezige kinderen geschikt is.
Door de krimp in de kinderopvang is ervoor gekozen op locatie Langkous op sommige dagen bepaalde groepen structureel samen te voegen.
Op de woensdag zijn de groepen Pippi, Taka Tuka, Tommy en Annika en de pré-BSO samengevoegd met de groep Tante Pastellia.
Op de vrijdag is de groep Taka Tuka samengevoegd met de groep Tommy en Annika.
Op de woensdag zijn de groepen Zeerovers 10'ers en Zeerovers Schatzoekers samengevoegd met Zeerovers Piraten.
Meer informatie over de duur van deze structurele samenvoeging wordt u bij de rondleiding of het informatieverzoek gegeven.

Boomhut

Naam

Soort groep

Doelgroep

Max aantal kinderen

Pedagogisch medewerker-kind ratio

De Rupsjes

Babygroep

10 wkn - 2 jaar

14

1:5

De Vlinders

Peutergroep

2 - 4 jaar

14

1:8

De Kikkers

Peuterspeelzaal 2 - 4 jaar 16 1:8

De Boomhut, Papgeaaien

Buitenschoolse Opvang

4 t/m 12 jaar

20

1:10

De Boomhut, Toekans

Buitenschoolse Opvang

4 t/m 12 jaar

20

1:10

Sport&Spel, Groep A

Sport bso

4 t/m 12 jaar

20

1:10

Sport&Spel, Groep B

Sport bso

4 t/m 12 jaar

20

1:10

De groepen bij het Kinderdagverblijf de Boomhut voegen samen aan de randen van de dag.
Tussen 06.30 uur - 08.00 uur en tussen 18.00 uur - 19.00 uur kunnen de kinderen worden opgevangen bij de Vlinders.
Het Kinderdagverblijf en de Buiteschoolse opvang kunnen aan de randen van de dag samenvoegen.
Tussen 06:30 uur – 07:00 uur en 18:30 uur – 19:00 uur kunnen de kinderen worden opgevangen op het kinderdagverblijf bij de Vlinders
Voor de kinderen worden activiteiten verzorgt welke voor de leeftijd van de aanwezige kinderen geschikt is.
Door de krimp in de kinderopvang is ervoor gekozen op locatie Boomhut op sommige dagen groepen structureel samen te voegen.
Op woensdag is groep Boomhut Toekans samengevoegd met Boomhut Papegaaien.
Op vrijdag is de groep Rupsjes samengevoegd met de groep Vlinders.
Meer informatie over de duur van deze structurele samenvoeging wordt u bij de rondleiding of het informatieverzoek gegeven.

Zonnesteen

Naam

Soort groep

Doelgroep

Max aantal kinderen

Pedagogisch medewerker-kind ratio

Zonnesteen, Zonnestralen

Buitenschoolse Opvang

4 t/m 12 jaar

20

1:10

Zonnesteen, Donderstralen

Buitenschoolse Opvang

4 t/m 12 jaar

20

1:10

Zonnesteen, Tieners

Buitenschoolse Opvang 8 t/m 12 jaar 20 1:10
Door de krimp in de kinderopvang is ervoor gekozen op locatie Zonnesteen op sommige dagen groepen structureel samen te voegen.
Op woensdag en vrijdag zijn groep Zonnesteen tieners, Zonesteen Zonnestralen samengevoegd met groep Zonnesteen Donderstralen.
Meer informatie over de duur van deze structurele samenvoeging wordt u bij de rondleiding of het informatieverzoek gegeven.
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Langkous Locatie Langkous
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Boomhut Locatie Boomhut
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zonnesteen Locatie Zonnesteen
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Hoofdkantoor Hoofdkantoor
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zeerovers Locatie Zeerovers

Onze locaties 

Villa Kakelbont is een kindcentrum met kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, incidentele opvang en flexibele opvang. Het is een vertrouwde plaats waar kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Alle locaties