Soorten groepen

Villa Kakelbont heeft op dit moment drie vestigingen. In de huidige vestigingen heeft Villa Kakelbont in totaal 8 kinderdagverblijfgroepen en 10 buitenschoolse opvanggroepen. 

Babygroep

Babygroep Villa KakelbontDe babygroep is voor kinderen van 10 weken tot 2 jaar. Onze pedagogisch medewerkers bieden uw kleintje een vertrouwd programma op een knusse groep. We volgen het ritme van uw baby, en op de wakkere momenten wordt er samen gezongen en gespeeld in de speelhoekjes. Het speelgoed is afgestemd op de leeftijd en ook buiten is een speelplek met kunstgras zodat de kinderen veilig kunnen zitten, liggen en spelen.

Peutergroep

De peutergroep is voor kinderen van 2 en 3 jaar. In de kast liggen uitdagende spelletjes en we bieden activiteiten waar de kinderen zowel plezier in hebben als veel van kunnen leren. En niet te vergeten: buiten valt ook veel te zien en te doen! Als het even kan trekken de groepen er op uit om samen de wereld verder te verkennen, wandelend of in de bakfiets. Samen naar de kinderboerderij of de speeltuin...en dan weer op tijd terug voor een smakelijke lunch of voedzaam tussendoortje.

Verticale groep

In een verticale groep zitten baby's en peuters samen op een groep (leeftijd van 10 weken tot 4 jaar). De verschillen in leeftijd zorgen voor een prachtige interactie tussen de baby's en de peuters: de peuters helpen maar al te graag de pedagogisch medewerkers en ze troosten de kleintjes. De baby's kijken op hun beurt hun ogen uit als de groep samen zingt of als er wordt voorgelezen. Vanzelfsprekend biedt de groep voldoende spelaanbod voor elke leeftijd.

Pré BSO

Onze Pré BSO op locatie Langkous is speciaal voor peuters vanaf drie jaar. Door het geringe leeftijdsverschil tussen de kinderen zijn de onderlinge verschillen in ontwikkeling minder groot. Hierdoor ontstaat een omgeving vol uitdagingen die uitnodigt tot samenspel. Op deze groep krijgt uw peuter activiteiten aangeboden die nog beter bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van de kinderen passen. De peuters spelen en ‘werken’ in kleine groepjes met gericht ontwikkelingsmateriaal waaronder taal- en geheugenspelletjes en concentratieoefeningen.

De Pré BSO wordt gezien als extra voorbereiding op de basisschool. Uw peuter komt spelenderwijs in aanraking met vaardigheden zij op de basisschool weer zullen herkennen. Deze groep werkt nauw samen met de BSO, waardoor uw kind extra wordt uitgedaagd en spelenderwijs al kennismaakt met de basisschool en de BSO. Dit maakt de overstap naar school minder spannend.

De Boomhut: doorgaande lijn van 10 weken tot 12 jaar

De Boomhut is een onderdeel van brede school de Boomgaard, een doorgaande lijn van kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en de basisschool. Op onze locatie de Boomhut werken we nauw samen met basisschool de Boomladder. Het doel hiervan is om de overstap van het kinderdagverblijf naar de basisschool zo makkelijk mogelijk te maken. We bereiden de kinderen voor op het basisonderwijs door samen met de kleuters buiten te spelen of te gymmen in de speelzaal. De kinderen gaan ook regelmatig een kijkje nemen bij de kleuterklassen om alvast te wennen.

Op de boomhut werken we, net zoals op school, met het VVE-programma Piramide. Door gebruik te maken van het VVE-programma zijn de kinderen extra voorbereid op de basisschool. Bij de Boomgaard kan uw kind van 10 wekentot 12 jaar in een vertrouwde omgeving genieten van school, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en naschoolse activiteiten.

Buitenschoolse opvang

Bij de Buitenschoolse opvang (BSO) biedt Villa Kakelbont buitenschoolse opvang aan kinderen vanaf hun vierde verjaardag tot het moment zij naar het voortgezet onderwijs gaan. Bij alle locaties wordt buitenschoolse opvang aangeboden. 

Op de BSO bieden we de kinderen dagelijks leeftijdsgerichte activiteiten, die de BSO uitdagend maakt en houdt voor de kinderen. Omdat Villa graag meer biedt dan spelen alleen bieden we de kinderen een ruim aanbod aan naschoolse activiteiten en is het mogelijk om de 'reguliere' BSO te combineren met onze Sport & Spel BSO. 

Een schooldag op de BSO ziet er als volgt uit: 
's Ochtends staat de grote ontbijttafel klaar voor de kinderen. Na een gezellig ontbijt en spelen worden de kinderen door onze eigen pedagogisch medewerkers naar school gebracht.
’s Middags worden de kinderen door onze eigen pedagogisch medewerkers, met een warme overdracht met de leerkracht, van school gehaald en gaan de kinderen naar de eigen locatie. Voor de kinderen met continurooster worden de activiteiten van de dag aangeboden tot de kinderen met reguliere schooltijden zijn opgehaald. Zodra alle kinderen zijn opgehaald van school gaan zij naar hun stamgroep, waarna ze tegen 16.00 uur aan tafel gaan voor een beker limonade en een bordje fruit. Tijdens het fruit eten, maken we een gezellig praatje met de kinderen, wordt er voorgelezen, of doen we een spelletje. Vervolgens mogen de kinderen van tafel en kunnen zij kiezen uit de activiteiten van de dag of kunnen zij gaan 'vrij' spelen.

Tijdens de vakanties zijn de kinderen er de hele dag en wordt er een vakantieprogramma aangeboden met diverse activiteiten, zoals koken, spelletjescircuits, sportwedstrijdjes, knutselactiviteiten en nog veel meer. Met mooi weer zoveel mogelijk er lekker op uit te trekken naar een speeltuin, musea, de Goudvis, de kinderboerderij, of zelfs naar Duinrell!

BSO Sport en Spel

Sporten bij de BSORennen, vliegen, duiken, vallen en weer opstaan...bij de BSO! Op BSO Sport en Spel biedt Villa Kakelbont buitenschoolse opvang speciaal voor alle kinderen met energie voor tien! Voor elk kind is lichamelijke beweging belangrijk voor de ontwikkeling, zowel geestelijk als fysiek. Op onze sport- en spelgroep bieden we kinderen de mogelijkheid tot extra lichamelijke beweging. U kunt voor deze groep kiezen uit één of meerdere dagen opvang per week of voor opvang om de week. Op deze dagen neemt uw kind dan deel aan de sport- en spelgroep.

U kunt deze opvang dus combineren met bijvoorbeeld opvang op de Boomhut, de Zeerovers, de Zonnesteen of Sportlagune Boven. Tijdens studiedagen, voorschoolse opvang en vakantieopvang worden de kinderen op een reguliere locatie opgevangen. Als er plek is mogen kinderen natuurlijk altijd extra naar de sport- en spelgroep: dit kan gewoon worden aangevraagd.

Samenvoegen

Samenvoegen aan de randen van de dag of stuctureel samenvoegen

Aan het begin en/of einde van de opvang dag wanneer er minder kinderen aanwezig zijn, kunnen wij er voor kiezen om groepen samen te voegen. Ook tijdens vakantiedagen of dagen met een structureel lagere bezetting kunnen groepen worden samengevoegd.

Het samenvoegen kan structureel zijn op een specifieke dag van de week met een structureel lagere bezetting (meestal op woensdag of vrijdag) in vakantieperiodes.

Door het samenvoegen van groepen kunnen we voorkomen dat er een onbekende pedagogisch medewerker op de groep wordt ingezet. Tevens zullen wij er altijd zorgen dat de emotionele veiligheid van de kinderen wordt gewaarborgd.

Onder aan de pagina beschrijven wij, per locatie, het samenvoegen aan de randen van de dag en op welke dagen groepen structureel worden samengevoegd.

Afwijken van de Beroepskracht-kindratio (BKR)

Bij het kinderdagverblijf en tijdens studie- of vakantiedagen bij de BSO wijken wij af van het BKR gedurende maximaal drie uur per dag. Er kunnen tijdens deze uren minder pedagogisch medewerkers worden ingezet.

Bij de BSO wijken wij, tijdens de schoolweken, af van het BKR gedurende maximaal een half uur per dag. Er kunnen tijdens deze uren minder pedagogisch medewerkers worden ingezet.

Hieronder vind je, per locatie, meer informatie over welke tijden het per groep betreft.

Soorten groepen per locatie, (structureel) samenvoegen en afwijken van BKR

Langkous

 
 

Groep:

Leeftijdscategorie:

Maximale groepsgrootte:

Afwijkende tijden van de BKR

Pippi

Babygroep (0-2 jaar)

16 kinderen

12:00-15:00 uur

Taka Tuka

Peutergroep (2-4 jaar)

16 kinderen

12:00-15:00 uur

Tante Pastellia

Verticale groep (0-4 jaar)

12 kinderen

12:00-15:00 uur

Tommy en Annika

Verticale groep (0-4 jaar)

13 kinderen

12:00-15:00 uur

Pré-academie

Peutergroep (3-4 jaar)

16 kinderen

12:00-15:00 uur

Schatzoekers

BSO (4-12 jaar)

22 kinderen*

Tijdens schoolweken: 14:30-15:00 uur

In de vakanties: 8:30-09:00 uur 12:30-15:00 uur

Piraten

BSO (4-12 jaar)

22 kinderen*

Tijdens schoolweken: 14:30-15:00 uur

In de vakanties: 8:30-09:00 uur 12:30-15:00 uur

Zeerovers 10'ers

BSO (8-12 jaar)

24 kinderen*

Tijdens schoolweken: 14:30-15:00 uur

In de vakanties:  8:30-9:00 uur  12:30-15:00 uur

 
*NB: maximaal aantal tegelijkertijd aanwezige kinderen bij de reguliere BSO is 60.
 
De groepen bij Kinderdagverblijf Langkous voegen aan de randen van de dag samen.
Tussen 06:30 – 8:00 uur en tussen 16:30– 19:30 uur kunnen de kinderen worden opgevangen op de peutergroep Taka Tuka.
Voor de kinderen worden activiteiten en spelmateriaal verzorgt welke voor de leeftijd van de aanwezige kinderen geschikt is.

Op sommige dagen heeft de kinderopvang een kleinere vraag naar opvang dan anderen. Op deze dagen is ervoor gekozen op locatie Langkous op sommige dagen bepaalde groepen structureel samen te voegen.

Op de woensdag zijn de groepen Zeerovers 10'ers en Zeerovers Schatzoekers samengevoegd met Zeerovers Piraten.
 
Tijdens de vakanties zijn de groepen Zeerovers 10'ers en Zeerovers Schatzoekers samengevoegd met Zeerovers Piraten.

Meer informatie over de duur van deze structurele samenvoeging wordt u bij de rondleiding of het informatieverzoek gegeven.

Boomhut

Locatie:

Groep:

Maximale groepsgrootte:

Afwijkende tijden van de BKR

Rupsjes

Babygroep (0-2 jaar)

14 kinderen

12:00-15:00 uur

Vlinders

Peutergroep (2-4 jaar)

14 kinderen

12:00-15:00 uur

Peuteracademie

Peutergroep (2-4 jaar)

16 kinderen

niet van toepassing

Papegaaien

BSO (4-12 jaar)

22 kinderen*

Tijdens schoolweken: 14:00-14:30 uur

In de vakanties: 8:30-09:00 uur 12:30-15:00 uur

Toekans

BSO (4-12 jaar)

22 kinderen*

Tijdens schoolweken: 14:00-14:30 uur

In de vakanties: 8:30-09:00 uur 12:30-15:00 uur

Sport & Spel A

BSO (4-12 jaar)

22 kinderen

Tijdens schoolweken: 14:00-14:30 uur

In de vakanties: 8:30-09:00 uur 12:30-15:00 uur

Sport & Spel B

BSO (4-12 jaar)

22 kinderen

Tijdens schoolweken: 14:00-14:30 uur

In de vakanties: 8:30-09:00 uur 12:30-15:00 uur

*NB: maximaal aantal tegelijkertijd aanwezige kinderen bij de reguliere BSO is 40

Het Kinderdagverblijf en de Buiteschoolse opvang kunnen aan de randen van de dag samenvoegen.
Tussen 06:30 uur – 07:00 uur en 18:30 uur – 19:30 uur kunnen de kinderen worden opgevangen op het kinderdagverblijf bij de Vlinders

De groepen bij het Kinderdagverblijf de Boomhut voegen samen aan de randen van de dag.
Tussen 06.30 uur - 08.00 uur en tussen 17.00 uur - 19.30 uur kunnen de kinderen worden opgevangen bij de Vlinders.
Voor de kinderen worden activiteiten en spelmateriaal verzorgt welke voor de leeftijd van de aanwezige kinderen geschikt is.

Op sommige dagen heeft de kinderopvang een kleinere vraag naar opvang dan anderen. Op deze dagen is ervoor gekozen op locatie Boomhut op sommige dagen groepen structureel samen te voegen.

Op maandag, woensdag en vrijdag is de groep Rupsjes samengevoegd met de groep Vlinders.
Op alle dagen zijn de Sport & Spel groepen samengevoegd.
 
Tijdens de vakanties zijn de Papagaaien en Toekans samengevoegd.
 
Meer informatie over de duur van deze structurele samenvoeging wordt u bij de rondleiding of het informatieverzoek gegeven.

Zonnesteen

Naam:

Groep:

Maximale groepsgrootte:

Afwijkende tijden van de BKR

Zonnestralen

BSO (4-12 jaar)

22 kinderen

Tijdens schoolweken: 14:00-14:30 uur

In de vakanties: 8:30-09:00 uur 12:30-15:00 uur

Donderstralen

BSO (4-12 jaar)

22 kinderen

Tijdens schoolweken: 14:00-14:30 uur

In de vakanties: 8:30-09:00 uur 12:30-15:00 uur

Zonnesteen 10'ers

BSO (8-12 jaar)

24 kinderen

Tijdens schoolweken: 14:00-14:30 uur

In de vakanties: 8:30-09:00 uur 12:30-15:00 uur

 
Op sommige dagen heeft de kinderopvang een kleinere vraag naar opvang dan anderen. Op deze dagen is ervoor gekozen op locatie Zonnesteen op sommige dagen groepen structureel samen te voegen.
 
Op woensdag en vrijdag zijn groep Zonnesteen tieners, Zonesteen Zonnestralen samengevoegd met groep Zonnesteen Donderstralen.
 
Tijdens de vakanties zijn de Zonnesteen tieners, Zonesteen Zonnestralen samengevoegd met groep Zonnesteen Donderstralen.
 
Meer informatie over de duur van deze structurele samenvoeging wordt u bij de rondleiding of het informatieverzoek gegeven.

Nexus

Naam Groep

Maximale groepsgrootte

Afwijkende tijden van de BKR

Nexus

BSO (4-12 jaar)

22 kinderen

Tijdens schoolweken: 14:00-14:30 uur

In de vakanties: 8:30-09:00 uur 12:30-15:00 uur

Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Langkous Locatie Langkous
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Boomhut Locatie Boomhut
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zonnesteen Locatie Zonnesteen
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Hoofdkantoor Hoofdkantoor
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zeerovers Locatie Zeerovers
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Nexus Locatie Nexus

Onze locaties 

Villa Kakelbont is een kindcentrum met kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, incidentele opvang en flexibele opvang. Het is een vertrouwde plaats waar kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Alle locaties