Oudercommissie

De oudercommissie van Villa kakelbont heeft zich tot doel gesteld om, binnen het kader van de doelstellingen van de kinderopvang, de belangen van de kinderen en de ouders/verzorgers te behartigen.

De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang. Dat kan ze doen door gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen aan de locatieverantwoordelijke of de directeur. Dit op basis van haar wettelijke adviesrecht.
Naast deze serieuze taken, zorgt de oudercommissie ook voor de organisatie van feesten en ouderavonden.
De oudercommissie zorgt voor de (mede-) organisatie van feesten zoals het lentefeest en het sinterklaasfeest, en bij trouwen en geboorte wordt er een cadeautje gekocht. Voor de organisatie hiervan hebben wij echter geld nodig. Wij vragen dan ook alle ouders jaarlijks een vrijwillige bijdrage van € 5 per kind. Wij hopen dan ook dat u allemaal mee gaat doen.
U kunt uw bijdrage overmaken op giro 2928681, t.n.v. Oudercommissie Villa Kakelbont.

Mocht u interesse hebben in deelname aan de oudercommissie, of u wilt meer informatie, kunt u contact opnemen met de oudercommissie via oczonnesteen@villakakelbont-hhw.nl.

Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Langkous Locatie Langkous
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Boomhut Locatie Boomhut
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zonnesteen Locatie Zonnesteen
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Hoofdkantoor Hoofdkantoor
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zeerovers Locatie Zeerovers

Onze locaties 

Villa Kakelbont is een kindcentrum met kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, incidentele opvang en flexibele opvang. Het is een vertrouwde plaats waar kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Alle locaties