Oudercommissie

De oudercommissie Villa Kakelbont heeft als doel om in samenwerking met Kinderopvang Villa Kakelbont de kwaliteit van de opvang te handhaven en verbeteren.

Vanuit het medezeggenschaprecht (adviesrechten) van de oudercommissie welke zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang.
De oudercommissie adviseert Villa Kakelbont gevraagd en ongevraagd over o.a. de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd.

Daarnaast wordt het contact onderhouden met de ouders/verzorgers van de kinderen, Villa Kakelbont en de GGD.

Een uitgebreider overzicht van de taken van de oudercommissie zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

Mocht je interesse hebben in deelname aan de oudercommissie, of je wilt meer informatie, kan er contact worden opgenomen met één van de oudercommissies:

Voor locatie Langkous: OCLangkous@villakakelbont-hhw.nl

Voor locatie Boomhut: OCBoomhut@villakakelbont-hhw.nl

Voor locatie Zonnesteen: OCZonnesteen@villakakelbont-hhw.nl

Leden Langkous:

Judith

 

 

 

 

Leden Boomhut:

Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Langkous Locatie Langkous
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Boomhut Locatie Boomhut
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zonnesteen Locatie Zonnesteen
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Hoofdkantoor Hoofdkantoor
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zeerovers Locatie Zeerovers
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Nexus Locatie Nexus

Onze locaties 

Villa Kakelbont is een kindcentrum met kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, incidentele opvang en flexibele opvang. Het is een vertrouwde plaats waar kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Alle locaties