Landelijk Register Kinderopvang

Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat.

Iedere kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft een uniek registratienummer. Dit nummer dient u aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag.

Website Landelijk Register Kinderopvang

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang vindt u de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland. Deze voorzieningen worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst.

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/

Registratie per vestiging

Elke vestiging heeft zijn eigen rapport, hieronder vind je de verschillende rapporten;

Langkous (Kinderdagverblijf)

Bekijk het LRKP rapport

De Zeerovers (Buitenschoolse opvang)

Bekijk het LRKP rapport

Boomhut (Kinderdagverblijf)

Bekijk het LRKP rapport

Boomhut (Buitenschoolse opvang)

Bekijk het LRKP rapport

Kikkers (locatie Boomhut)

Bekijk het LRKP rapport

Zonnesteen (Buitenschoolse opvang)

Nexus (Buitenschoolse opvang)

Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Langkous Locatie Langkous
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Boomhut Locatie Boomhut
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zonnesteen Locatie Zonnesteen
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Hoofdkantoor Hoofdkantoor
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zeerovers Locatie Zeerovers
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Nexus Locatie Nexus

Onze locaties 

Villa Kakelbont is een kindcentrum met kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, incidentele opvang en flexibele opvang. Het is een vertrouwde plaats waar kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Alle locaties