Kinderopvangtoeslag

Indien u gebruik maakt van kinderopvang is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Het netto te betalen bedrag kan hiermee zelfs op slechts € 0,62 per uur uitkomen. Hiermee is ook rekening gehouden in de rekenvoorbeelden. Om recht te hebben op kinderopvangtoeslag, dient u aan diverse voorwaarden te voldoen.

Voorwaarden

 • U en uw toeslagpartner werken, studeren, volgen een traject naar werk of een inburgeringcursus bij een gecertificeerde instelling.
 • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor uw kind of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate (indien u pleeg- of adoptiekind heeft gelden dezelfde voorwaarden).
 • Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven.
 • Het kindercentrum of gastouderbureau is geregistreerd op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.
 • U hebt met het kindercentrum een schriftelijke overeenkomst afgesloten.
 • Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
 •  U of uw toeslagpartner betaalt de kosten voor kinderopvang. Een deel van de kosten wordt vergoed door de kinderopvangtoeslag. Het andere deel moet u daadwerkelijk zelf betalen aan de opvanginstelling.
 • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Met ingang van 1 januari 2015 hebt u nadat u werkloos bent geworden recht op zes maanden kinderopvangtoeslag. Voorheen was dit drie maanden. Met deze uitbreiding heeft u langer de tijd om een nieuwe baan te vinden.

“We helpen u graag kosteloos bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag”

Wie is een toeslagpartner?

Is het onduidelijk voor u of u een toeslagpartner heeft waarvan u het inkomen dient mee te tellen? U kunt via de website www.toeslagen.nl (via hulpmiddel 'Wie is mijn toeslagpartner’) bekijken of u een toeslagpartner heeft.

Hebt u een toeslagpartner omdat één van u een inwonend kind jonger dan 18 jaar heeft? En voldoet uw toeslagpartner niet aan de voorwaarden? Dan kunt u in de volgende situaties toch kinderopvangtoeslag krijgen:

 • Uw toeslagpartner is uw (groot)ouder.
 • Uw toeslagpartner is uw kind van 27 jaar of ouder.
 • Uw toeslagpartner is uw broer of zus.
 • Uw toeslagpartner is een (groot)ouder, meerderjarig (klein)kind, broer of zus van uw overleden of ex-echtgenoot.

Hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen hangt af van:

 • het inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner.
 • het aantal kinderen waarvoor u opvang afneemt.
 • het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt.
 • of u de aanvraag binnen drie maanden na start van de opvang voldoet.
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Langkous Locatie Langkous
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Boomhut Locatie Boomhut
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zonnesteen Locatie Zonnesteen
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Hoofdkantoor Hoofdkantoor
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zeerovers Locatie Zeerovers

Onze locaties 

Villa Kakelbont is een kindcentrum met kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, incidentele opvang en flexibele opvang. Het is een vertrouwde plaats waar kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Alle locaties