Kinderopvangtoeslag

Indien je gebruik maakt van kinderopvang is het mogelijk dat je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Het netto te betalen bedrag kan hiermee zelfs op slechts € 0,62 per uur uitkomen. Hiermee is ook rekening gehouden in de rekenvoorbeelden. Om recht te hebben op kinderopvangtoeslag, dien je aan diverse voorwaarden te voldoen.

Voorwaarden

 • Jij en je toeslagpartner werken, studeren, volgen een traject naar werk of een inburgeringcursus bij een gecertificeerde instelling.
 • Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor je kind of je onderhoudt je kind in belangrijke mate (indien je een pleeg- of adoptiekind hebt gelden dezelfde voorwaarden).
 • Je kind staat op jouw woonadres ingeschreven.
 • Het kindcentrum of gastouderbureau is geregistreerd op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.
 • Je hebt met het kindcentrum een schriftelijke overeenkomst afgesloten.
 • Het kind waarvoor je kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
 • Jij of je toeslagpartner betaalt de kosten voor kinderopvang. Een deel van de kosten wordt vergoed door de kinderopvangtoeslag. Het andere deel moet je daadwerkelijk zelf betalen aan de opvanginstelling.
 • Jij en je toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Met ingang van 1 januari 2015 heb je nadat je werkloos bent geworden recht op zes maanden kinderopvangtoeslag. Voorheen was dit drie maanden. Met deze uitbreiding heb je langer de tijd om een nieuwe baan te vinden.

“We helpen je graag kosteloos bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag”

Wie is een toeslagpartner?

Is het onduidelijk voor je of je een toeslagpartner hebt waarvan je het inkomen dient mee te tellen? Je kan via de website www.toeslagen.nl (via hulpmiddel 'Wie is mijn toeslagpartner’) bekijken of je een toeslagpartner hebt.

Heb je een toeslagpartner omdat één van jullie een inwonend kind jonger dan 18 jaar hebben? En voldoet je toeslagpartner niet aan de voorwaarden? Dan kan je in de volgende situaties toch kinderopvangtoeslag krijgen:

 • Je toeslagpartner is je (groot)ouder.
 • Je toeslagpartner is je kind van 27 jaar of ouder.
 • Je toeslagpartner is je broer of zus.
 • Je toeslagpartner is een (groot)ouder, meerderjarig (klein)kind, broer of zus van je overleden of ex-echtgenoot.

Hoeveel kinderopvangtoeslag je kunt krijgen hangt af van:

 • het eigen inkomen en dat van jouw eventuele toeslagpartner.
 • het aantal kinderen waarvoor je opvang afneemt.
 • het aantal opvanguren waarover je recht hebt op kinderopvangtoeslag.
 • of je de aanvraag van kinderopvangtoeslag binnen drie maanden na start van de opvang voldoet.
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Langkous Locatie Langkous
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Boomhut Locatie Boomhut
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zonnesteen Locatie Zonnesteen
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Hoofdkantoor Hoofdkantoor
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zeerovers Locatie Zeerovers
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Nexus Locatie Nexus

Onze locaties 

Villa Kakelbont is een kindcentrum met kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, incidentele opvang en flexibele opvang. Het is een vertrouwde plaats waar kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Alle locaties