GGD Raporten

De GGD controleert jaarlijks onze kinderdagverblijven en bso's. Hierbij hanteren zij de toetsingskaders uit de Wet Kinderopvang. Alle onderdelen die onder de Wet Kinderopvang vallen worden dan getoetst.

Het inspectierapport met de conclusies wordt later aan ons uitgereikt. Op iedere locatie ligt ter inzage een exemplaar van het inspectierapport.

Tevens zijn alle inspectierapporten van de locaties digitaal inzichtelijk via onderstaande links. Aan de rechterkant van de doorgelinkte pagina kan de meest recente datum worden aangeklikt en de download worden gestart.

Langkous (Kinderdagverblijf)

Bekijk het LRKP rapport

De Zeerovers (Buitenschoolse opvang)

Bekijk het LRKP rapport

Boomhut (Kinderdagverblijf)

Bekijk het LRKP rapport

Boomhut (Buitenschoolse opvang)

Bekijk het LRKP rapport

Kikkers (locatie Boomhut)

Bekijk het LRKP rapport

Zonnesteen (Buitenschoolse opvang)

Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Langkous Locatie Langkous
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Boomhut Locatie Boomhut
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zonnesteen Locatie Zonnesteen
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Hoofdkantoor Hoofdkantoor
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zeerovers Locatie Zeerovers
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Nexus Locatie Nexus

Onze locaties 

Villa Kakelbont is een kindcentrum met kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, incidentele opvang en flexibele opvang. Het is een vertrouwde plaats waar kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Alle locaties