Dagindeling kinderopvang

06.30 - 9.00 
Inloop, overdracht met ouders, vrijspelen. De pedagogisch medewerkers van de babygroepen nemen de bijzonderheden uit de boekjes door. Voor de vroege kinderen is het ontbijt tot 7.45 uur.

9.00 - 9.15 
Liedjes zingen in de kring. (Dit is op elke groep een dagelijks terugkerend groepsgebeuren).

9.30 - 9.45 
Er wordt samen een tussendoortje gegeten en wat gedronken.

10.00 - 11.00 
Creatieve activiteiten of spelen (buiten of binnen).

11.00 - 11.15 
Kinderen gaan hun handen wassen.

11.15 - 11.45
De broodmaaltijd wordt genuttigd.

11.45 - 12.30
Kinderen gaan naar de wc, op het potje, of worden verschoond. De kinderen die een middagdutje doen gaan naar bed. De overige gaan spelen (puzzels, tekenen, enz).

12.30 - 13.15
Kinderen, die alleen in de ochtend komen gaan naar huis. De kinderen voor de middag worden gebracht.

14.00 - 14.30
Kinderen komen uit bed.

14.30 - 15.00
Kinderen gaan naar de wc, op het potje, of worden verschoond.

15.00 - 15.30
Nu eten de kinderen een tussendoortje (meestal fruit) en drinken wat.

15.30 - 16.15
Creatieve activiteit of spelen (buiten of binnen).

16.15 - 16.30 
De kleine kinderen gaan op het potje en/of worden verschoond.

17.00 - 17.30
Kinderen kunnen een avondmaaltijd krijgen (gratis bij een plaatsing tot 19.00 uur) De overige kinderen mogen vrij spelen.

16.00 - 19.00
Kinderen worden opgehaald door de ouder(s)/verzorger(s).

17.00 - 19.30
De kinderen die nog niet zijn opgehaald kunnen nu vrij spelen of een activiteit met de pedagogisch medewerker doen. Als er nog veel kinderen zijn doen de kinderen een activiteit aan tafel, bijvoorbeeld puzzelen. De overdracht is dan voor ouders, pedagogisch medewerkers en kinderen een stuk rustiger.

Uiteraard zal het voor de babygroepen er iets anders uitzien en zullen de schema’s van de baby’s meer worden gevolgd.

Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Langkous Locatie Langkous
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Boomhut Locatie Boomhut
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zonnesteen Locatie Zonnesteen
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Hoofdkantoor Hoofdkantoor
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zeerovers Locatie Zeerovers
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Nexus Locatie Nexus

Onze locaties 

Villa Kakelbont is een kindcentrum met kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, incidentele opvang en flexibele opvang. Het is een vertrouwde plaats waar kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Alle locaties