Buitenschoolse opvang

Bij Villa Kakelbont willen we dat elk kind goed op z'n plek zit. Dit doen wij door de kinderen een leerzame en vooral leuke dag te bezorgen op een van de diverse (soorten) groepen bij Villa Kakelbont. We lichten daarom graag onze groepen voor u toe.

Buitenschoolse opvang

BSOSpeciaal voor kinderen die naar de basisschool gaan (4 t/m 12 jaar) is er buitenschoolse opvang (BSO). BSO is te verdelen in voorschoolse opvang, naschoolse opvang en tussenschoolse opvang. 's Morgens kunnen kinderen zich bij ons rustig voorbereiden op de schooldag, eventueel inclusief ontbijt. Aansluitend worden de kinderen door onze medewerkers naar school gebracht. Naschoolse opvang start zodra de kinderen uit school komen.

De kinderen kunnen hun verhaal kwijt bij onze medewerkers en bij elkaar. Onze pedagogisch medewerkers halen de kinderen zelf uit school (met onze Villabusjes), zodat er altijd meteen een bekend gezicht voor de kinderen aanwezig is. Daarnaast is dit een goed moment voor overdracht van de juf aan de pedagogisch medewerker. Bij de buitenschoolse opvang staat vrijheid voorop. Na een dag geconcentreerd werken op school kunnen de kinderen kiezen uit de vele aangeboden activiteiten of ze kunnen vrij spelen met hun vriendjes en vriendinnetjes. Een paar keer per jaar, tijdens de speciale vriendjesdagen, mogen de kinderen een vriendje of vriendinnetje meenemen naar de buitenschoolse opvang. 

Ook alleen in vakanties afneembaar

BSO Sport en Spel

Villa Kakelbont Sport en SpelRennen, vliegen, duiken, vallen en weer opstaan...bij de BSO! Op BSO Sport en Spel biedt Villa Kakelbont buitenschoolse opvang speciaal voor alle kinderen met energie voor tien! Voor elk kind is lichamelijke beweging belangrijk voor de ontwikkeling, zowel geestelijk als fysiek. Op onze sport- en spelgroep bieden we kinderen de mogelijkheid tot extra lichamelijke beweging. U kunt voor deze groep kiezen uit één of meerdere dagen opvang per week of voor opvang om de week. Op deze dagen neemt uw kind dan deel aan de sport- en spelgroep. U kunt deze opvang dus combineren met bijvoorbeeld opvang op de Boomhut, de Zeerovers of de Zonnesteen. Tijdens studiedagen, voorschoolse opvang en vakantieopvang worden de kinderen op een reguliere locatie opgevangen. Als er plek is mogen kinderen natuurlijk altijd extra naar de sport- en spelgroep: dit kan gewoon worden aangevraagd. De sport- en spelactiviteiten worden zo bedacht dat kinderen van elke leeftijd kunnen meedoen. De gym wordt gegeven door onze eigen vakdocent en de les wordt ondersteund door pedagogisch medewerkers.

Wilt uw kind een dagje meedoen? Laat het ons weten!

Flexibele Opvang

Flexopvang BSOHeeft u onregelmatige werktijden, werkt u in ploegendiensten of zijn er andere oorzaken waardoor u graag op wisselende dagen gebruik wilt maken van onze opvang? Met onze flexibele opvang kunt u een bepaald aantal uren per week flexibel indelen. Er is geen minimaal af te nemen aantal uren. Afhankelijk van de mate van flexibiliteit betaalt u hiervoor een percentage toeslag op de uurprijs.

Incidentele Opvang

Een zieke gastouder, opa en oma die op vakantie gaan, een studiedag...het kan eens gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van uw vaste opvangadres of dat u een extra dag opvang nodig heeft. Voor deze situaties biedt Villa Kakelbont incidentele opvang.

Openingstijden, ontbijt en avondmaaltijd

Flexibele opvang villaOmdat er nu eenmaal vroege vogels zijn, maar ook ouders en kinderen voor wie opvang tot de avond wenselijk is, hanteren we verlengde openingstijden.

De opvang is geopend vanaf half zeven 's ochtends tot half acht 's avonds, met indien gewenst een compleet ontbijt- en/of avondmaaltijd.

Aanmelden bij de Buitenschoolse opvang

Aanmeldformulier Locatie Langkous

Aanmeldformulier Locatie Boomhut en Sport & Spel

Aanmeldformulier Locatie Zonnesteen

 

Voor- na- en tussenschoolse opvang

Flexibele opvang VillaHet rooster van de basisschool strookt veelal niet met uw werkrooster. Dan kan voor- na- en/of tussenschoolse opvang een prettige oplossing zijn. Onze voorschoolse opvang is geopend vanaf half zeven 's ochtends. Onze naschoolse opvang is geopend tot half acht 's avonds. Kinderen die van deze opvang gebruikmaken, kunnen in schoolvakanties de gehele dag worden opgevangen. Ook voor deze kinderen bieden wij ontbijt- en/of avondmaaltijden.

Tussenschoolse opvang wordt aangeboden in samenwerking met Basisschool de Zonnewijzer: zij hebben het overblijven uitbesteed aan Villa Kakelbont. De kinderen worden tijdens de middagpauze opgevangen door gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Zij zorgen ervoor dat uw kind tijdens deze pauze, natuurlijk naast het nuttigen van de maaltijd, aan rust en spelen toekomt.

Aanmelden voor de tussenschoolse opvang kan hier.

Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Langkous Locatie Langkous
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Boomhut Locatie Boomhut
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zonnesteen Locatie Zonnesteen
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Hoofdkantoor Hoofdkantoor
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zeerovers Locatie Zeerovers
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Nexus Locatie Nexus

Onze locaties 

Villa Kakelbont is een kindcentrum met kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, incidentele opvang en flexibele opvang. Het is een vertrouwde plaats waar kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Alle locaties