Klachtenformulier

Wat is een klacht of feedback?

Een mondelinge of schriftelijke uiting van genoegen of ongenoegen van een klant over de wijze waarop hij/zij, of zijn of haar kind, is behandeld door de kinderopvangorganisatie of door een medewerker van de kinderopvangorganisatie. Het genoegen of ongenoegen kan betrekking hebben op handelingen en beslissingen of op het nalaten daarvan ten aanzien van de klant van de kinderopvangorganisatie.

Wie kan een klacht of feedback indienen?

Elke gebruiker van onze dienstverleningen. Het kan gaan om een klant, of bijvoorbeeld een groep klanten.

Klachtenregeling

Voor het geven van een klacht of feedback heeft Villa Kakelbont de klachtenregeling ontwikkeld. Dit formulier is gekoppeld aan genoemde regeling.

Villa Kakelbont geeft de voorkeur aan interne afhandeling van een klacht of feedback. Als u een klacht hebt over de dienstverlening van onze opvangvoorziening, vragen we u om het probleem eerst met de betrokken persoon of met de verantwoordelijke te bespreken.

Misschien is er sprake van een misverstand, dat door een gesprek rechtgezet kan worden. Als dit gesprek geen oplossing biedt, kunt u uw klacht op dit formulier vermelden.

U hebt het recht direct extern te gaan met uw klacht. Wij stellen het op prijs als u eerst de interne procedure gebruikt om uw klacht aan ons kenbaar te maken.
Wij doen ons uiterste best om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Dit doen we binnen 6 weken. Lees hier meer over onze klachtenregeling.

Stuur uw klacht in

Naam *

E-mail *

Ouder(s) van *

Groep *

Klacht of Feedback heeft betrekking op *


Datum en tijdstip van het voorval *

Uiteenzetting van de klacht *

Voorstel voor de oplossing *

Gewenste wijze van terugkoppeling: Via telefoon / e-mail / anders nl.*

Velden met een * zijn verplicht

Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Langkous Locatie Langkous
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Boomhut Locatie Boomhut
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zonnesteen Locatie Zonnesteen
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Hoofdkantoor Hoofdkantoor
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zeerovers Locatie Zeerovers
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Nexus Locatie Nexus

Onze locaties 

Villa Kakelbont is een kindcentrum met kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, incidentele opvang en flexibele opvang. Het is een vertrouwde plaats waar kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Alle locaties