5 september

Beslisbomen aangepast per 4 september

Naar aanleiding van de landelijke richtlijnen per 2 september is het protocol kinderopvang aangepast. Een aantal regels zijn gewijzigd, met name rondom het quarantainebeleid voor kinderen.

Het quarantainebeleid voor kinderen die terugkomen uit een land met een oranje/rood reisadvies is aangepast. De nieuwe richtlijn is dat alle kinderen tot en met 12 jaar wel naar kinderopvang en school mogen.

Het is niet altijd gemakkelijk om te bepalen wanneer je kind thuis moet blijven met klachten en niet naar de Kinderopvang of Buitenschoolse opvang mag.

Wanneer thuis blijven?

Op basis van de richtlijnen van het RIVM is de beslisboom ontwikkeld, doormiddel van deze beslisboom kan er worden beoordeeld of een verkouden kind wel of niet naar de kinderopvang of school mag.

Ook bij Villa Kakelbont werken wij met deze richtlijnen, in de downloads kan je terug lezen wanneer je kind thuis moet blijven.

Wanneer tijdens de opvang blijkt dat je kind klachten krijgt en volgens de richtlijnen van de beslisboom thuis moet blijven, zullen wij je bellen met het verzoek je kind op te komen halen. Je kind kan dan niet op de opvang blijven.

Van de beslisboom zijn twee versies;

  • Kinderen van 0-6 jaar
  • Kinderen 7-12 jaar

Hieronder kan je de verschillende beslisbomen downloaden. Heb je vragen over deze beslisbomen of twijfel je of jouw kind(eren) naar de opvang mogen? Neem contact op met de locatiemanager of het Centraal Bureau.

Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Langkous Locatie Langkous
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Boomhut Locatie Boomhut
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zonnesteen Locatie Zonnesteen
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Hoofdkantoor Hoofdkantoor
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zeerovers Locatie Zeerovers
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Nexus Locatie Nexus

Onze locaties 

Villa Kakelbont is een kindcentrum met kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, incidentele opvang en flexibele opvang. Het is een vertrouwde plaats waar kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Alle locaties